Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
Nghê nhỏNghê nhỏ
Giá bán: 420,000 đ
Bộ tam đa 50cm - men rạn cổBộ tam đa 50cm - men rạn cổ
Giá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 9%
Bộ tam đa 60cm - hàng kỹ - men xanhBộ tam đa 60cm - hàng kỹ - men xanh
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,700,000 đ
Bộ tam đa 60cm - hàng kỹ - men rạn cổBộ tam đa 60cm - hàng kỹ - men rạn cổ
Giá gốc: 4,200,000 đGiá bán: 3,900,000 đ
Bộ tam đa 95cm - men rạn cổBộ tam đa 95cm - men rạn cổ
Giá bán: 7,500,000 đ
Bộ Tam đa 50 cm - men rạn cổBộ Tam đa 50 cm - men rạn cổ
Giá gốc: 2,600,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
Ông Di Lặc nằm vàng - 33cmÔng Di Lặc nằm vàng - 33cm
Giá bán: 750,000 đ
GIẢM 7%
Ông Di Lặc ngồi cóc ngậm tiền - 52cmÔng Di Lặc ngồi cóc ngậm tiền - 52cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
Ông Di Lặc - Mẫu 003Ông Di Lặc - Mẫu 003
Giá bán: 3,600,000 đ
GIẢM 7%
Ông Di Lặc ngồi cá chép hóa rồng 50cmÔng Di Lặc ngồi cá chép hóa rồng 50cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
GIẢM 5%
Ông Di lặc ngồi cá chép hóa rồng- 70cmÔng Di lặc ngồi cá chép hóa rồng- 70cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,250,000 đ
Quan Vân Trường kỹ 65cmQuan Vân Trường kỹ 65cm
Giá bán: 1,450,000 đ
Quan Vân Trường mặt đỏ 65cmQuan Vân Trường mặt đỏ 65cm
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 1,300,000 đ
GIẢM 9%
Khổng Minh 75cmKhổng Minh 75cm
Giá gốc: 2,500,000 đGiá bán: 2,300,000 đ
Khổng Minh 65cmKhổng Minh 65cm
Giá bán: 1,200,000 đ
GIẢM 12%
Khổng Minh ngồiKhổng Minh ngồi
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 750,000 đ
GIẢM 7%
Ông Thần Trà + chú tiểu men xanhÔng Thần Trà + chú tiểu men xanh
Giá gốc: 980,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 8%
Ông thần trà + chú tiểu rạn màu tràmÔng thần trà + chú tiểu rạn màu tràm
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 800,000 đ
GIẢM 21%
Ông Thần Trà đơnÔng Thần Trà đơn
Giá gốc: 1,250,000 đGiá bán: 990,000 đ
Gà trống sơn cao 60cmGà trống sơn cao 60cm
Giá bán: 650,000 đ
Gà mái và gà conGà mái và gà con
Giá bán: 650,000 đ
Gà trống cao 22cmGà trống cao 22cm
Giá bán: 100,000 đ
Gà trắng cao 30cmGà trắng cao 30cm
Giá bán: 170,000 đ
Gà trống cao 28cmGà trống cao 28cm
Giá bán: 170,000 đ
Gà trống nhũ vàng cao 25cmGà trống nhũ vàng cao 25cm
Giá bán: 200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận