Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành côngTranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,700,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ Sơn thủy hữu tình men tràm115x65cmTranh sứ Bát Tràng vẽ Sơn thủy hữu tình men tràm115x65cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,400,000 đ
GIẢM 15%
Tranh gốm vẽ hoa hướng dương 70x130cmTranh gốm vẽ hoa hướng dương 70x130cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 51,000,000 đ
Tranh gốm vẽ Hoa chuối 90cm x 60cmTranh gốm vẽ Hoa chuối 90cm x 60cm
Giá bán: 1,350,000 đ
Tranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 90 x 60cmTranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 90 x 60cm
Giá bán: 1,350,000 đ
GIẢM 15%
Tranh gốm sứ cảnh làng quê 140cm x 110cmTranh gốm sứ cảnh làng quê 140cm x 110cm
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 7,700,000 đ
GIẢM 24%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ Chữ Phúc 50x50cmTranh sứ Bát Tràng vẽ Chữ Phúc 50x50cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Lộc thư pháp 50 x 50 cmTranh gốm Chữ Lộc thư pháp 50 x 50 cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Phúc thư pháp 50 x 50 cmTranh gốm Chữ Phúc thư pháp 50 x 50 cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Thọ thư pháp 50 x 50cmTranh gốm Chữ Thọ thư pháp 50 x 50cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 22%
Tranh gốm Chữ Tâm đắp nổi 1.05m x 70cmTranh gốm Chữ Tâm đắp nổi 1.05m x 70cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 32%
Tranh sứ Trúc mai gia lão 100 x 65cmTranh sứ Trúc mai gia lão 100 x 65cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 3,750,000 đ
GIẢM 10%
Tranh sứ Mã đáo thành công đen trắng 1m x 70cmTranh sứ Mã đáo thành công đen trắng 1m x 70cm
Giá gốc: 2,500,000 đGiá bán: 2,250,000 đ
GIẢM 15%
Tranh Sứ vẽ Sen hạc 1.05m x 65cmTranh Sứ vẽ Sen hạc 1.05m x 65cm
Giá gốc: 3,650,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 24%
Tranh Sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.50m x 1.15mTranh Sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.50m x 1.15m
Giá gốc: 11,000,000 đGiá bán: 8,400,000 đ
GIẢM 20%
Tranh Tùng hạc trường xuân xanh 80cm x 130cmTranh Tùng hạc trường xuân xanh 80cm x 130cm
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 33%
Tranh Sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1m x 65cmTranh Sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1m x 65cm
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 950,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận