Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 20%
Lọ lộc bình vẽ Tùng hạc trường thọ men lam vẽ kỹ 1m75Lọ lộc bình vẽ Tùng hạc trường thọ men lam vẽ kỹ 1m75
Giá gốc: 12,500,000 đGiá bán: 10,000,000 đ
GIẢM 18%
Lọ lộc bình men lam vẽ sơn thủy 3D dáng béo 1m55Lọ lộc bình men lam vẽ sơn thủy 3D dáng béo 1m55
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,200,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình vẽ Tùng lộc men lam 1m75Lọ lộc bình vẽ Tùng lộc men lam 1m75
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình Vinh quy bái tổ men lam 1m75Lọ lộc bình Vinh quy bái tổ men lam 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 28%
Lọ lộc bình Cá chép vượt ngũ môn 1m75Lọ lộc bình Cá chép vượt ngũ môn 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình ngũ long chầu nguyệt 1m75Lọ lộc bình ngũ long chầu nguyệt 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình Long cuốn thủy 1m75Lọ lộc bình Long cuốn thủy 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình tứ quý men lam 1m4Lọ lộc bình tứ quý men lam 1m4
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình tư quý men lam 1m6Lọ lộc bình tư quý men lam 1m6
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình Phúc Đức 1m75 men lamLọ lộc bình Phúc Đức 1m75 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình Phúc Đức 1m4 men lamLọ lộc bình Phúc Đức 1m4 men lam
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 20%
Lọ lộc bình cổ đồ 1m6 men lamLọ lộc bình cổ đồ 1m6 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình cổ đồ 1m4 men lamLọ lộc bình cổ đồ 1m4 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình vẽ công đào 1m4 men lamLọ lộc bình vẽ công đào 1m4 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình Tứ Quý men lam vẽ kỹ cao 1m8Lọ lộc bình Tứ Quý men lam vẽ kỹ cao 1m8
Giá bán: 20,000,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình cuốn thư Phúc Đức men lam cao 1m6 vẽ kỹLọ lộc bình cuốn thư Phúc Đức men lam cao 1m6 vẽ kỹ
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt men lam cao 1m6Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt men lam cao 1m6
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam cao 1m6Lọ lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam cao 1m6
Giá gốc: 1,400,000 đGiá bán: 13,000,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Phúc Lộc Thọ men lam dáng béo cao 1m4 vẽ kỹLọ lộc bình Phúc Lộc Thọ men lam dáng béo cao 1m4 vẽ kỹ
Giá gốc: 8,500,000 đGiá bán: 7,800,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Quốc Thái Dân An men lam vẽ kỹ cao 1m6 dáng béoLọ lộc bình Quốc Thái Dân An men lam vẽ kỹ cao 1m6 dáng béo
Giá gốc: 9,500,000 đGiá bán: 8,800,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Tứ Quý men lam vẽ kỹ cao 1m6Lọ lộc bình Tứ Quý men lam vẽ kỹ cao 1m6
Giá gốc: 7,000,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình Bích Họa Đồ men lam dáng béo cao 1m4 vẽ kỹLọ lộc bình Bích Họa Đồ men lam dáng béo cao 1m4 vẽ kỹ
Giá gốc: 8,500,000 đGiá bán: 7,800,000 đ
GIẢM 13%
Lọ lộc bình Vinh Quy Bái Tổ men lam vẽ kỹ 1m6Lọ lộc bình Vinh Quy Bái Tổ men lam vẽ kỹ 1m6
Giá gốc: 7,850,000 đGiá bán: 6,850,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lục bình tứ quý Bát Tràng men lam cao 1m6Lọ lục bình tứ quý Bát Tràng men lam cao 1m6
Giá gốc: 4,600,000 đGiá bán: 3,800,000 đ
GIẢM 13%
Lọ lộc bình Bát Tràng Tứ Quý men lam nổi cao 1m4Lọ lộc bình Bát Tràng Tứ Quý men lam nổi cao 1m4
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận