Phone 0976.346.301

Cửa hàng sản xuất và bán gốm sứ Bát Tràng online

  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
  • Hợp đồng gốm sứ in logo
Đơn hàng 300 bộ đĩa hình cánh hoa in Logo Nam Phuong Pharma
Ngày 15/01/2021 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 300 đĩa hình cánh hoa bằng gốm sứ Bát Tràng
Đơn hàng 500 bộ ấm chén in logo kỷ niệm 30 năm thành lập TIỂU KHU KHÍ TƯỢNG TT NÔNG TRƯỜNG
Ngày 25/11/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 500 bộ ấm chén bát tràng in logo kỷ niệm
Đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao cấp tới khách hàng tại Nha Trang Đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao cấp tới khách hàng tại Nha Trang Ngày 10/11/2020, chúng tôi đã hoàn thành và đóng gói vận chuyển đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao
Bàn giao 100 bộ ấm chén quà tặng kỷ niệm 25 năm thành lập báo Gia Đình Việt Nam Bàn giao 100 bộ ấm chén quà tặng kỷ niệm 25 năm thành lập báo Gia Đình Việt Nam Ngày 1/11/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 100 bộ ấm chén bát tràng in logo kỷ niệm
Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo trị giá 1/2 tỉ đồng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo trị giá 1/2 tỉ đồng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa Ngày 24/10/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 500 bộ gốm sứ Bát Tràng in logo cho Sapa
Hoàn thành & bàn giao 100 bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng cho CHA Cafe Hoàn thành & bàn giao 100 bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng cho CHA Cafe Ngày 06/10/2020, sau khi vừa hết dãn cách xã hội vì dịch Covid 19 tại Đà Nẵng. Chúng tôi đã

Xem tất cả

  • Tin gốm sứ
Đơn hàng 300 bộ đĩa hình cánh hoa in Logo Nam Phuong Pharma
Ngày 15/01/2021 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 300 đĩa hình cánh hoa bằng gốm sứ Bát Tràng
Đơn hàng 500 bộ ấm chén in logo kỷ niệm 30 năm thành lập TIỂU KHU KHÍ TƯỢNG TT NÔNG TRƯỜNG
Ngày 25/11/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 500 bộ ấm chén bát tràng in logo kỷ niệm
Đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao cấp tới khách hàng tại Nha Trang Đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao cấp tới khách hàng tại Nha Trang Ngày 10/11/2020, chúng tôi đã hoàn thành và đóng gói vận chuyển đơn hàng 10 đôi lọ lộc bình cao
Bàn giao 100 bộ ấm chén quà tặng kỷ niệm 25 năm thành lập báo Gia Đình Việt Nam Bàn giao 100 bộ ấm chén quà tặng kỷ niệm 25 năm thành lập báo Gia Đình Việt Nam Ngày 1/11/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 100 bộ ấm chén bát tràng in logo kỷ niệm
Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo trị giá 1/2 tỉ đồng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo trị giá 1/2 tỉ đồng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa Ngày 24/10/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 500 bộ gốm sứ Bát Tràng in logo cho Sapa
Hoàn thành & bàn giao 100 bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng cho CHA Cafe Hoàn thành & bàn giao 100 bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng cho CHA Cafe Ngày 06/10/2020, sau khi vừa hết dãn cách xã hội vì dịch Covid 19 tại Đà Nẵng. Chúng tôi đã

Xem tất cả