Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 10%
Tranh ghép gốm Bát Tràng Vinh Quy Bái Tổ và Đồng Quê 140x150cmTranh ghép gốm Bát Tràng Vinh Quy Bái Tổ và Đồng Quê 140x150cm
Giá gốc: 6,200,000 đGiá bán: 5,500,000 đ
GIẢM 12%
Tranh tứ quý đắp nổi men lam tràm dáng đứng 90x43 cmTranh tứ quý đắp nổi men lam tràm dáng đứng 90x43 cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 11%
Tranh tứ cảnh Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Đào men trơn 80x42cmTranh tứ cảnh Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Đào men trơn 80x42cm
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
GIẢM 13%
Tranh tứ quý đắp nổi dáng đứng men màu 90x43cmTranh tứ quý đắp nổi dáng đứng men màu 90x43cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 13%
Tranh tứ quý nổi men lam tràm dáng ngang 90x43 cmTranh tứ quý nổi men lam tràm dáng ngang 90x43 cm
Giá gốc: 3,900,000 đGiá bán: 3,400,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng men màu đắp nổi 98x48cmTranh tứ quý Bát Tràng men màu đắp nổi 98x48cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cmTranh tứ quý Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Mai men màu vẽ kỹ 120x55cmTranh tứ quý Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Mai men màu vẽ kỹ 120x55cm
Giá gốc: 6,200,000 đGiá bán: 5,600,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý cổ đồ Bát Tràng men xanh 98x48cmTranh tứ quý cổ đồ Bát Tràng men xanh 98x48cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý tứ cảnh men tràm 98x48cmTranh tứ quý tứ cảnh men tràm 98x48cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,800,000 đ
GIẢM 18%
Tranh tứ cảnh cổ đồ men màu đắp nổi 98x48cmTranh tứ cảnh cổ đồ men màu đắp nổi 98x48cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,200,000 đ
GIẢM 15%
Tranh tứ quý cổ đồ Tùng Cúc Trúc Mai men màu trơn 100x50cmTranh tứ quý cổ đồ Tùng Cúc Trúc Mai men màu trơn 100x50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,300,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cmTranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ phong cảnh chùa một cột Hà Nội 135x88cmTranh sứ Bát Tràng vẽ phong cảnh chùa một cột Hà Nội 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công men trắng đen 135x88cmTranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công men trắng đen 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công 116x64cmTranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công 116x64cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,550,000 đ
GIẢM 5%
Tranh sứ Bát Tràng phong cảnh đồng quê 135x88cmTranh sứ Bát Tràng phong cảnh đồng quê 135x88cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 5,500,000 đ
GIẢM 21%
Tranh sứ vẽ chim trĩ hoa phù dung 116x64cmTranh sứ vẽ chim trĩ hoa phù dung 116x64cm
Giá gốc: 2,900,000 đGiá bán: 2,300,000 đ
GIẢM 10%
Tranh sứ phong cảnh vẽ Sơn Thủy Hữu Tình 135x88cmTranh sứ phong cảnh vẽ Sơn Thủy Hữu Tình 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 25%
Tranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cmTranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 22%
Tranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cmTranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,150,000 đ
GIẢM 23%
Tranh gốm Vinh quy Bái tổ đen trắng 1.15mx65cmTranh gốm Vinh quy Bái tổ đen trắng 1.15mx65cm
Giá gốc: 4,200,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 26%
Tranh gốm sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.35m x 65cmTranh gốm sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.35m x 65cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 4,450,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm vẽ Hoa chuối 1m x 65cmTranh gốm vẽ Hoa chuối 1m x 65cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 840,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận