Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 10%
Tranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cmTranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ phong cảnh chùa một cột Hà Nội 135x88cmTranh sứ Bát Tràng vẽ phong cảnh chùa một cột Hà Nội 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công men trắng đen 135x88cmTranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công men trắng đen 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công 116x64cmTranh sứ Bát Tràng vẽ mã đáo thành công 116x64cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,550,000 đ
GIẢM 5%
Tranh sứ Bát Tràng phong cảnh đồng quê 135x88cmTranh sứ Bát Tràng phong cảnh đồng quê 135x88cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 5,500,000 đ
GIẢM 21%
Tranh sứ vẽ chim trĩ hoa phù dung 116x64cmTranh sứ vẽ chim trĩ hoa phù dung 116x64cm
Giá gốc: 2,900,000 đGiá bán: 2,300,000 đ
GIẢM 10%
Tranh sứ phong cảnh vẽ Sơn Thủy Hữu Tình 135x88cmTranh sứ phong cảnh vẽ Sơn Thủy Hữu Tình 135x88cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 25%
Tranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cmTranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 22%
Tranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cmTranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,150,000 đ
GIẢM 23%
Tranh gốm Vinh quy Bái tổ đen trắng 1.35mx65cmTranh gốm Vinh quy Bái tổ đen trắng 1.35mx65cm
Giá gốc: 4,200,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 26%
Tranh gốm sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.35m x 65cmTranh gốm sứ Sơn Thủy Hữu Tình 1.35m x 65cm
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 4,450,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm vẽ Hoa chuối 1m x 65cmTranh gốm vẽ Hoa chuối 1m x 65cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 840,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm vẽ Hoa hướng dương 1m x 65cmTranh gốm vẽ Hoa hướng dương 1m x 65cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 840,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 95 x 65cmTranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 95 x 65cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 840,000 đ
GIẢM 20%
Tranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 82cm x 50cmTranh gốm sứ vẽ Hoa Lan 82cm x 50cm
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 480,000 đ
GIẢM 15%
Tranh gốm sứ cảnh làng quê 140cm x 110cmTranh gốm sứ cảnh làng quê 140cm x 110cm
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 7,700,000 đ
GIẢM 30%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ Chúa JesusTranh sứ Bát Tràng vẽ Chúa Jesus
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,050,000 đ
GIẢM 24%
Tranh sứ Bát Tràng vẽ Chữ Phúc 50x50cmTranh sứ Bát Tràng vẽ Chữ Phúc 50x50cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Lộc thư pháp 50 x 50 cmTranh gốm Chữ Lộc thư pháp 50 x 50 cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Phúc thư pháp 50 x 50 cmTranh gốm Chữ Phúc thư pháp 50 x 50 cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 24%
Tranh gốm Chữ Thọ thư pháp 50 x 50cmTranh gốm Chữ Thọ thư pháp 50 x 50cm
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 22%
Tranh gốm Chữ Tâm đắp nổi 1.05m x 70cmTranh gốm Chữ Tâm đắp nổi 1.05m x 70cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 32%
Tranh sứ Trúc mai gia lão 100 x 65cmTranh sứ Trúc mai gia lão 100 x 65cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 3,750,000 đ
GIẢM 17%
Tranh sứ Mã đáo thành công đen trắng 1.1m x 65cmTranh sứ Mã đáo thành công đen trắng 1.1m x 65cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 15%
Tranh sứ vẽ Phố cổ đen trắng 1m x 65cmTranh sứ vẽ Phố cổ đen trắng 1m x 65cm
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 945,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận