Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 20%
Lọ lộc bình vẽ Tùng hạc trường thọ men lam vẽ kỹ 1m75Lọ lộc bình vẽ Tùng hạc trường thọ men lam vẽ kỹ 1m75
Giá gốc: 12,500,000 đGiá bán: 10,000,000 đ
GIẢM 18%
Lọ lộc bình Phúc Đức men rạn 1m75Lọ lộc bình Phúc Đức men rạn 1m75
Giá gốc: 8,500,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình men rạn Phúc Đức 1m55Lọ lộc bình men rạn Phúc Đức 1m55
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 18%
Lọ lộc bình men lam vẽ sơn thủy 3D dáng béo 1m55Lọ lộc bình men lam vẽ sơn thủy 3D dáng béo 1m55
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,200,000 đ
GIẢM 10%
Lọ lộc bình vẽ Tùng lộc men lam 1m75Lọ lộc bình vẽ Tùng lộc men lam 1m75
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình Vinh quy bái tổ men lam 1m75Lọ lộc bình Vinh quy bái tổ men lam 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 28%
Lọ lộc bình Cá chép vượt ngũ môn 1m75Lọ lộc bình Cá chép vượt ngũ môn 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình ngũ long chầu nguyệt 1m75Lọ lộc bình ngũ long chầu nguyệt 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 15%
Lọ lộc bình Long cuốn thủy 1m75Lọ lộc bình Long cuốn thủy 1m75
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,500,000 đ
GIẢM 22%
Lọ lộc bình Tứ quý men rạn 1m4Lọ lộc bình Tứ quý men rạn 1m4
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,200,000 đ
GIẢM 20%
Lọ lộc bình tứ quý men rạn 1m6Lọ lộc bình tứ quý men rạn 1m6
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 7,200,000 đ
GIẢM 18%
Lọ lộc bình tứ quý đắp nổi 1m4Lọ lộc bình tứ quý đắp nổi 1m4
Giá gốc: 12,000,000 đGiá bán: 9,840,000 đ
GIẢM 16%
Lọ lộc bình tứ quý đắp nổi 1m6Lọ lộc bình tứ quý đắp nổi 1m6
Giá gốc: 15,000,000 đGiá bán: 12,600,000 đ
GIẢM 12%
Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt nền vàng 1m6Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt nền vàng 1m6
Giá gốc: 11,000,000 đGiá bán: 9,680,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt nền vàng 1m4Lọ lộc bình Lý ngư vọng nguyệt nền vàng 1m4
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình men rạn Chim hạc về tổ 1m4Lọ lộc bình men rạn Chim hạc về tổ 1m4
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 20%
Lọ lộc bình Chim hạc về tổ 1m6Lọ lộc bình Chim hạc về tổ 1m6
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình men rạn Lý ngư vọng nguyệt 1m4Lọ lộc bình men rạn Lý ngư vọng nguyệt 1m4
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình men rạn Lý ngư vọng nguyệt 1m6Lọ lộc bình men rạn Lý ngư vọng nguyệt 1m6
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình tứ quý men lam 1m4Lọ lộc bình tứ quý men lam 1m4
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình tư quý men lam 1m6Lọ lộc bình tư quý men lam 1m6
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình Phúc Đức 1m75 men lamLọ lộc bình Phúc Đức 1m75 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ
GIẢM 25%
Lọ lộc bình Phúc Đức 1m4 men lamLọ lộc bình Phúc Đức 1m4 men lam
Giá gốc: 8,000,000 đGiá bán: 6,000,000 đ
GIẢM 20%
Lọ lộc bình cổ đồ 1m6 men lamLọ lộc bình cổ đồ 1m6 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ lộc bình cổ đồ 1m4 men lamLọ lộc bình cổ đồ 1m4 men lam
Giá gốc: 10,000,000 đGiá bán: 7,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận