Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 10%
Tranh tứ quý đắp nổi men màu 50x100cmTranh tứ quý đắp nổi men màu 50x100cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,600,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý đắp nổi men tràm 50x100cmTranh tứ quý đắp nổi men tràm 50x100cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,600,000 đ
GIẢM 10%
Tranh cổ đồ đắp nổi men tràm 50x100cmTranh cổ đồ đắp nổi men tràm 50x100cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,600,000 đ
GIẢM 12%
Tranh tứ quý đắp nổi men lam tràm dáng đứng 90x43 cmTranh tứ quý đắp nổi men lam tràm dáng đứng 90x43 cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 11%
Tranh tứ cảnh Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Đào men trơn 80x42cmTranh tứ cảnh Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Đào men trơn 80x42cm
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
GIẢM 13%
Tranh tứ quý đắp nổi dáng đứng men màu 90x43cmTranh tứ quý đắp nổi dáng đứng men màu 90x43cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 13%
Tranh tứ quý nổi men lam tràm dáng ngang 90x43 cmTranh tứ quý nổi men lam tràm dáng ngang 90x43 cm
Giá gốc: 3,900,000 đGiá bán: 3,400,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng men màu đắp nổi 98x48cmTranh tứ quý Bát Tràng men màu đắp nổi 98x48cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cmTranh tứ quý Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Mai men màu vẽ kỹ 120x55cmTranh tứ quý Bát Tràng Tùng Cúc Trúc Mai men màu vẽ kỹ 120x55cm
Giá gốc: 6,200,000 đGiá bán: 5,600,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý cổ đồ Bát Tràng men xanh 98x48cmTranh tứ quý cổ đồ Bát Tràng men xanh 98x48cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý tứ cảnh men tràm 98x48cmTranh tứ quý tứ cảnh men tràm 98x48cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,800,000 đ
GIẢM 18%
Tranh tứ cảnh cổ đồ men màu đắp nổi 98x48cmTranh tứ cảnh cổ đồ men màu đắp nổi 98x48cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,200,000 đ
GIẢM 15%
Tranh tứ quý cổ đồ Tùng Cúc Trúc Mai men màu trơn 100x50cmTranh tứ quý cổ đồ Tùng Cúc Trúc Mai men màu trơn 100x50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,300,000 đ
GIẢM 10%
Tranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cmTranh tứ quý đắp nổi Bát Tràng men màu Tùng Cúc Trúc Mai 120x55cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 4,950,000 đ
GIẢM 25%
Tranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cmTranh tứ quý đắp nổi men màu - 1m x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,250,000 đ
GIẢM 22%
Tranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cmTranh tứ cảnh 4 mùa Tùng Cúc Trúc Mai 105cm x 50cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,150,000 đ
GIẢM 15%
Tranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai đắp nổi - rộng 37cm - cao 76cmTranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai đắp nổi - rộng 37cm - cao 76cm
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
tranh tứ quý sứ tùng cúc trúc mai 1tranh tứ quý sứ tùng cúc trúc mai 1
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,000,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận