Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
GIẢM 15%
Trọn bộ bát đĩa mâm cơm cúng + bát thuyền bày gà vẽ sen tràmTrọn bộ bát đĩa mâm cơm cúng + bát thuyền bày gà vẽ sen tràm
Giá gốc: 1,950,000 đGiá bán: 1,680,000 đ
GIẢM 15%
Trọn bộ bát đĩa mâm cơm cúng + bát thuyền bày gà vẽ sen xanhTrọn bộ bát đĩa mâm cơm cúng + bát thuyền bày gà vẽ sen xanh
Giá gốc: 1,950,000 đGiá bán: 1,680,000 đ
GIẢM 13%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen tràm 55cmBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen tràm 55cm
Giá gốc: 1,600,000 đGiá bán: 1,400,000 đ
GIẢM 30%
Bộ bát đĩa mâm cơm cúng gia tiên vẽ sen men dong cổBộ bát đĩa mâm cơm cúng gia tiên vẽ sen men dong cổ
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,100,000 đ
GIẢM 23%
Bộ bát đĩa cơm cúng gia tiên cuốn thư vẽ sen men dong cổBộ bát đĩa cơm cúng gia tiên cuốn thư vẽ sen men dong cổ
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,300,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) vẽ hoa cúc men cổ 55cmBộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) vẽ hoa cúc men cổ 55cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) vẽ rồng phượng men cổ 55cmBộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) vẽ rồng phượng men cổ 55cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 26%
Bộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) hoa cúc dây cổ 55cmBộ đĩa hoa mặt trời (Bộ cơm cúng gia tiên) hoa cúc dây cổ 55cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ sen tràm cổ 55cmBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ sen tràm cổ 55cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ sen xanh cổ 55cmBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ sen xanh cổ 55cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,350,000 đ
GIẢM 20%
Bát hâm thức ăn bằng nến D21cmBát hâm thức ăn bằng nến D21cm
Giá gốc: 360,000 đGiá bán: 290,000 đ
GIẢM 20%
Bát hâm thức ăn bằng nến lòng phẳng D24Bát hâm thức ăn bằng nến lòng phẳng D24
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ chuồn chuồnBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) vẽ chuồn chuồn
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 29%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) lá me xanhBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) lá me xanh
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,065,000 đ
GIẢM 27%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen hồng 15 mónBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen hồng 15 món
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,095,000 đ
GIẢM 30%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen tràmBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen tràm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,050,000 đ
GIẢM 30%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa senBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,050,000 đ
GIẢM 30%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa mai vàngBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa mai vàng
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,050,000 đ
GIẢM 30%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen hồngBộ bát đĩa hoa mặt trời (Bộ bát đĩa cúng gia tiên) hoa sen hồng
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,050,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đĩa mâm cơm cúng xanh đồng hoa senBộ đĩa mâm cơm cúng xanh đồng hoa sen
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 20%
Khay thức ăn vẽ hoa sen xanhKhay thức ăn vẽ hoa sen xanh
Giá gốc: 525,000 đGiá bán: 420,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận