Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo trị giá 1/2 tỉ đồng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa

Ngày: 17h:35 (GMT+7) - Thứ bẩy, 24/10/2020  |  Lượt Xem: 472

Ngày 24/10/2020 chúng tôi đã hoàn thành & bàn giao 500 bộ gốm sứ Bát Tràng in logo cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa. Bộ sản phẩm với họa tiết vô cùng độc đáo và lạ mắt được in logo của CatCat Hills là điểm nhấn tuyệt vời khi du khách ghé thăm Resort.

𝑺𝒂𝒑𝒂 𝑪𝑨𝑻𝑪𝑨𝑻 𝑯𝑰𝑳𝑳𝑺 𝑹𝑬𝑺𝑶𝑹𝑻 & 𝑺𝑷𝑨 𝒍𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝑩𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒖́𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 Đ𝑨̂̀𝑼 𝑻𝑰𝑬̂𝑵 𝒕𝒂̣𝒊 𝑺𝑨𝑷𝑨 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝑪𝑻𝒀 𝑪𝑷 𝑺𝑨𝑷𝑨 𝑬𝑪𝑶𝑳𝑶𝑫𝑮𝑬

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 2


𝑉𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑦 𝑚𝑜̂ 6 ℎ𝑎, 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝑇 𝐻𝐼𝐿𝐿𝑆 𝑅𝐸𝑆𝑂𝑅𝑇 & 𝑆𝑃𝐴 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝑆𝑎𝑝𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎𝑚
- 100 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑖𝑒𝑤 360 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐹𝑎𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 – 𝑇ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̃𝑛𝑔 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎
- 2 𝐾ℎ𝑢 𝑏𝑖𝑒̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.800𝑚
- 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 400 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ
- 𝐵𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 2 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑖𝑒𝑤 360 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.700𝑚
, 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 100 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 / 𝑙𝑎̂̀𝑛 , 𝑏𝑒̂̉ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 2 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛𝑢́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 40 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ / 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 1.700𝑚
- 2 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑆𝑝𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂𝑝( 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 , 𝑥𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 ,𝐽𝑎𝑐𝑢𝑧𝑧𝑖….
𝑉𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐: , 𝑏𝑎𝑟, 𝑝𝑢𝑏, 𝑠𝑝𝑎, 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚,𝑘ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 , 𝑘ℎ𝑢 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎́ 𝐾𝑜𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̃𝑛𝑔 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎.,đ𝑖𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛
𝑺𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ đ𝒂̆́𝒄 đ𝒊̣𝒂 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑺𝒂𝒑𝒂, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝑵𝒉𝒂̀ 𝑻𝒉𝒐̛̀ đ𝒂́ 𝑺𝒂𝒑𝒂 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 đ𝒂̂̀𝒚 1𝒌𝒎, 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒍𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣𝒂 𝒏𝒖́𝒊 , 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒖̃𝒏𝒈 𝑴𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂- 𝑵𝒖́𝒊 𝑭𝒂𝒏𝒔𝒊𝒑𝒂𝒏 - 𝑻𝒐𝒑 10 𝑹𝒖𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊, 𝑪𝑨𝑻𝑪𝑨𝑻 𝑯𝑰𝑳𝑳𝑺 𝑹𝑬𝑺𝑶𝑹𝑻 & 𝑺𝑷𝑨 đ𝒖̉ 𝒈𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝑯𝒂̀𝒎 𝑹𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝑪𝒂́𝒕 𝑪𝒂́𝒕, 𝑻𝒂̉ 𝑽𝒂𝒏, 𝑭𝒂𝒏𝒔𝒊𝒑𝒂𝒏, 𝒕𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒖̃𝒏𝒈 𝑴𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂,.. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̉ 𝒙𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒔𝒖̛̣ 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒏, 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒖 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑺𝒂𝑷𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.

"UY TÍN LÀ THƯƠNG HIỆU" - Đó chính là phương châm làm việc của chúng tôi.

Nhận thức về thương hiệu Công ty sẽ dần hình thành trong mỗi cá nhân thông qua việc sử dụng hay trao tặng những món quà mang thương hiệu doanh nghiệp.

Ngoài ra, khả năng tạo dựng thương hiệu của quà tặng doanh nghiệp sẽ phát huy hiệu quả tối đa thông qua các mối quan hệ kinh doanh. Những món quà tặng ý nghĩa là cầu nối để doanh nghiệp đến gần hơn với những khách hàng thân yêu của mình.

👉🏻 Bộ bát đĩa Bát Tràng được tráng lớp men bóng bên ngoài, việc tráng lớp men này giúp sản phẩm không bị bám bụi, bám bẩn. Bạn có thể dễ dàng lau chùi, làm sạch mà vẫn đảm bảo sản phẩm có độ bóng và không bị xỉn màu, không bị xước hoặc bạc màu theo thời gian.

👉🏻 Đây thật sự là một món quà mà các nhà sản xuất gốm sứ muốn gửi tặng đến các gia đình mội dịp tế đến xuân về, sự kiện, hội hè… vô cùng thích hợp để sử dụng. Đồng thời cũng là món quà ý nghĩa đến gia đình, tân gia, bạn bè…

👉🏻 Bát đĩa gốm sứ Bát Tràng – được sản xuất từ những máy móc hiện đại nhất, cho chất sứ trắng trong và an toàn sức khoẻ khi đạt đến điểm nhiệt 1380 độ C, và với độ bền cơ học cao, bộ bát đĩa có thể giúp cho gia đình tiết kiệm rất nhiều chi phí khi không phải thay mới thường xuyên. Gốm Sứ Bát Tràng đang dần khẳng định mình và trở thành một thương hiệu quen thuộc trong mọi bếp ăn gia đình Việt cũng như các nhà hàng, khách sạn cao cấp tại Việt Nam.

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 2

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 3

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 4

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 5

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 6

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 7

Hoàn thành đơn hàng gốm sứ in logo Bát Tràng cho Sapa CatCat Hills Resort & Spa 8

Gốm sứ Bát Tràng in logo – cao cấp mua ở đâu, giá bao nhiêu ?
Bộ đĩa gốm sứ Bát Tràng được sản xuất từ những máy móc hiện đại nhất, cho chất sứ trắng trong và an toàn sức khoẻ khi đạt đến điểm nhiệt 1380 độ C, và với độ bền cơ học cao, bộ bát đĩa có thể giúp cho gia đình tiết kiệm rất nhiều chi phí khi không phải thay mới thường xuyên. Gốm Sứ Bát Tràng đang dần khẳng định mình và trở thành một thương hiệu quen thuộc trong mọi bếp ăn gia đình Việt cũng như các nhà hàng, khách sạn cao cấp tại Việt Nam.

 

Địa chỉ bán gốm sứ Bát Tràng cao cấp, uy tín, chất lượng nhất

Với mục tiêu và lợi ích khách hàng lên hàng đầu, sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng Online không chỉ tinh tế đẹp về kiểu dáng, thích hợp cho nhiều mục đích như sử dụng hàng ngày mà còn là bộ quà tặng gốm sứ ý nghĩa. Cùng với đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng, như một món quà hoàn hảo cho mọi gia đình Việt.

Địa chỉ bán gốm sứ bát tràng chính hàng, chất lượng, giá cả tốt nhất

Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu chuyên phân phối các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính hiệu. Lấy tay gõ lên sản phẩm, sản phẩm sẽ phát ra tiếng kêu rất đanh và vang, khách hàng của Battrangceramics.com có thể hoàn toàn cảm nhận thấy sự khác biệt rõ ràng với các sản phẩm nhái, kém chất lượng, hàng loại 2, hàng, hàng lỗi, qua đó hoàn toàn yên tâm ở chất lượng sản phẩm và chất lượng chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Với tay nghề và kinh nghiệm lâu đời của các nghệ nhân làng gốm thủ công truyền thống Bát Tràng, cùng kỹ thuật chế tác, nung sản phẩm ở nhiệt độ trên 1300 độ C cho ra những kiệt tác tinh xảo, đẹp đẽ nhưng giá cả không vì vậy mà trở thành một sản phẩm đắt đỏ khó với tới của đại đa số người tiêu dùng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua những sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng thì BATTRANGCERAMICS.COM chính là một trong những địa chỉ uy tín nhất hiện nay.

Gốm sứ Bát Tràng Online hiện này đang là nhà sản xuất và phân phối, cung cấp các sản phẩm Gốm sứ uy tín nhất hiện nay.  Với những thiết kế khác nhau, phù hợp với từng không gian, từng yêu cầu, từng công dụng. Chúng tôi tự hào đem đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất. Hơn nữa, mức giá phải chăng, BATTRANGCERAMICS.COM chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất.

Gốm sứ Bát Tràng Online – Tinh hoa gốm sứ Bát Tràng – Chúng tôi không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm thiết kế độc đáo, tinh tế, đa dạng, nhằm phục vụ xu hướng thịnh hành của thị trường.

**********************************************************************
➡ Chúng tôi cam kết:
💯 Hàng Bát Tràng
💯 Nung ở nhiệt độ cao khử hoàn toàn chì, an toàn cho người sử dụng
💯 Bảo hành 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất
👉🏻 Mẫu mã đa dạng và luôn được cập nhật
👉🏻 Giá cực tốt
👉🏻 Miễn phí ship nội thành Hà Nội
👉🏻 Hàng luôn có sẵn
☎️ Inbox Shop để được tư vấn
☎  Liên hệ: 0976.346.301
🚚 Giao hàng và vận chuyển Toàn Quốc

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận