Phone 0976.346.301
  • Chợ gốm Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội Bản đồ tới Showroom
  • Hotline: 0976.346.301
  • Làm việc: 8h30 - 20h30, CN: 8h30 - 17h30
Chóe mini rống nổi số 5- 17cmChóe mini rống nổi số 5- 17cm
Giá bán: 250,000 đ
Chóe mini rống nổi số 4- 20cmChóe mini rống nổi số 4- 20cm
Giá bán: 300,000 đ
Ống hương rồng nổi S3-16cmỐng hương rồng nổi S3-16cm
Giá bán: 250,000 đ
Ống hương rồng nổi S2-19cmỐng hương rồng nổi S2-19cm
Giá bán: 280,000 đ
Ống hương rồng nổ S1-25cmỐng hương rồng nổ S1-25cm
Giá bán: 300,000 đ
GIẢM 8%
Ống hương đại đắp nổi hoa sen-30cmỐng hương đại đắp nổi hoa sen-30cm
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 450,000 đ
Chóe mini rống nổi số 6- 16cmChóe mini rống nổi số 6- 16cm
Giá bán: 230,000 đ
Bát thờ hình cuốn thư rạn nổiBát thờ hình cuốn thư rạn nổi
Giá gốc: 60,000 đGiá bán: 50,000 đ
GIẢM 18%
Bộ kỷ 3 chén men rạn đắp nổiBộ kỷ 3 chén men rạn đắp nổi
Giá gốc: 180,000 đGiá bán: 150,000 đ
GIẢM 10%
Bộ kỷ 5 chén men rạn đắp nổiBộ kỷ 5 chén men rạn đắp nổi
Giá gốc: 200,000 đGiá bán: 180,000 đ
GIẢM 10%
Bộ trà 5 chén rạn đắp nổiBộ trà 5 chén rạn đắp nổi
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 10%
Bộ trà 3 chén rạn đắp nổiBộ trà 3 chén rạn đắp nổi
Giá gốc: 330,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 8%
Đế bát hương rồng nổi men rạn Ø25Đế bát hương rồng nổi men rạn Ø25
Giá gốc: 1,050,000 đGiá bán: 950,000 đ
GIẢM 11%
Bát hương rồng nổi men rạn Ø22Bát hương rồng nổi men rạn Ø22
Giá gốc: 950,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 12%
Đế bát hương rồng nổi men rạn Ø20Đế bát hương rồng nổi men rạn Ø20
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 650,000 đ
GIẢM 10%
Bát hương rồng nổi men rạn Ø18Bát hương rồng nổi men rạn Ø18
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 500,000 đ
GIẢM 12%
Bát hương rồng nổi men rạn Ø16Bát hương rồng nổi men rạn Ø16
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 400,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận